Бариери за активно вклучување на жените од ранливите категории на пазарот на труд

Збирка годишни истражувања за третманот на родовите прашања и за начинот на претставување на жените и мажите на националните тв станици 2012 – 2016

Родова проценка на социјалните политики и буџети на локлано ниво – Куманово, Струмица и Штип

Истражување„ Состојбите со родовата еднаквост на пазарот на трудот и достоинството интегритетот и родово заснованото насилство – Полошки регион