Родовата рамноправност во локалните буџети – Модел на зајакнување

Родова проценка на социјалните политики и буџети на локлано ниво – Куманово, Струмица и Штип

Истражување„ Состојбите со родовата еднаквост на пазарот на трудот и достоинството интегритетот и родово заснованото насилство – Полошки регион