Економија и пазар на труд

Можности и бариери за вклученоста на жените на пазарот на труд – Битола

Бариери за активно вклучување на жените од ранливите категории на пазарот на труд

Превземи од тука

Анализа на причините за ниското учество на жените на пазарот на труд

Превземи од тука