Економија и пазар на труд

Бариери за активно вклучување на жените од ранливите категории на пазарот на труд

Родова анализа на работните услови и усогласувањето на професионалниот и приватниот живот

Превземи од тука

Можности и бариери за вклученоста на жените на пазарот на труд – Кичево