Медиуми

Збирка годишни истражувања за третманот на родовите прашања и за начинот на претставување на жените и мажите на националните тв станици 2012 – 2016

Портретирање на жената во македонските медиуми: родовата еднаквост – клише, традиција или демократско право?